28.01.2013
Ngày 5 tháng 12 năm 2012, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, Ngành là thành viên tổ công tác liên ngành về GDDS; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

 

Là cơ quan điều phối GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức họp với các Bộ, Ngành để tổng kết các công việc thực hiện trong năm, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo. Tại cuộc Hội thảo lần này, đại diện các Bộ, Ngành và TCTK đã cùng nhau đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống GDDS ngày một tốt hơn.

Thay mặt TCTK, ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng vụ Thống kê Tổng hợp TCTK - điều phối viên quốc gia về GDDS, đã trình bày báo cáo “Thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012 và kế hoạch năm 2013”. Đồng thời, các đại biểu cũng đã nghiên cứu về Mẫu Trang dữ liệu quốc gia tóm tắt và Mẫu Lịch phổ biến số liệu.Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận theo các nội dung: (1) Đánh giá tổng quan chung về Báo cáo “Thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012 và kế hoạch năm 2013”; (2) Đại diện các Bộ, Ngành phát biểu và đánh giá tình hình thực hiện nghiệp vụ thống kê tại Bộ, Ngành đó; (3) Trao đổi về kế hoạch triển khai GDDS trong năm 2013, khả năng cung cấp số liệu và áp dụng công nghệ đối với Trang dữ liệu quốc gia tóm tắt; (4) Trao đổi kế hoạch triển khai các chỉ tiêu GDDS, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Sự chủ động và hợp tác chặt chẽ giữa TCTK và các Bộ, Ngành trong hoạt động Thống kê cũng như trong khuôn khổ thực hiện GDDS đã và đang tạo thành mạng lưới thông tin thống kê thông suốt, từng bước đảm bảo tính thống nhất giữa số liệu của TCTK và số liệu của các Bộ, Ngành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng thông tin thống kê của người sử dụng trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, khai mạc Hội thảo

Ông Đậu Ngọc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp TCTK- Điều phối viên Quốc gia về GDDS, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện GDDS năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Toàn cảnh Hội thảo

 

Số lần đọc: 1115
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan