Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.01.2013
Ngày 5 tháng 12 năm 2012, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, Ngành là thành viên tổ công tác liên ngành về GDDS; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

 

Là cơ quan điều phối GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức họp với các Bộ, Ngành để tổng kết các công việc thực hiện trong năm, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo. Tại cuộc Hội thảo lần này, đại diện các Bộ, Ngành và TCTK đã cùng nhau đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống GDDS ngày một tốt hơn.

Thay mặt TCTK, ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng vụ Thống kê Tổng hợp TCTK - điều phối viên quốc gia về GDDS, đã trình bày báo cáo “Thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012 và kế hoạch năm 2013”. Đồng thời, các đại biểu cũng đã nghiên cứu về Mẫu Trang dữ liệu quốc gia tóm tắt và Mẫu Lịch phổ biến số liệu.Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận theo các nội dung: (1) Đánh giá tổng quan chung về Báo cáo “Thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012 và kế hoạch năm 2013”; (2) Đại diện các Bộ, Ngành phát biểu và đánh giá tình hình thực hiện nghiệp vụ thống kê tại Bộ, Ngành đó; (3) Trao đổi về kế hoạch triển khai GDDS trong năm 2013, khả năng cung cấp số liệu và áp dụng công nghệ đối với Trang dữ liệu quốc gia tóm tắt; (4) Trao đổi kế hoạch triển khai các chỉ tiêu GDDS, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Sự chủ động và hợp tác chặt chẽ giữa TCTK và các Bộ, Ngành trong hoạt động Thống kê cũng như trong khuôn khổ thực hiện GDDS đã và đang tạo thành mạng lưới thông tin thống kê thông suốt, từng bước đảm bảo tính thống nhất giữa số liệu của TCTK và số liệu của các Bộ, Ngành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng thông tin thống kê của người sử dụng trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, khai mạc Hội thảo

Ông Đậu Ngọc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp TCTK- Điều phối viên Quốc gia về GDDS, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện GDDS năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Toàn cảnh Hội thảo

 

Số lần đọc: 882
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan