Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.11.2014
Trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15/11/2014, tại Nghệ An, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra lao động việc làm năm 2015 cho giảng viên cấp tỉnh. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục Trưởng TCTK; ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị liên quan thuộc TCTK; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng thống kê văn xã của 63 cục thống kê trong cả nước.
Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu tại Hội nghị

Điều tra lao động việc làm năm 2015 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm: Thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động; Tiếp cận và áp dụng khuyến nghị mới của Tổ chức Lao động Quốc tế về lao động, việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm, đặc biệt là chỉ tiêu không sử dụng hết tiềm năng lao động phù hợp với thực tiễn của thị trường lao động Việt Nam.

Nét mới của cuộc điều tra lao động việc làm năm 2015 là thu thập thêm thông tin về chất lượng của thị trường lao động Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm phản ánh tốt hơn chất lượng của thị trường lao động Việt Nam. Vì vậy, Hội nghị tập huấn lần này là bước chuẩn bị rất quan trọng cho việc triển khai thực hiện điều tra lao động việc làm năm 2015.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày Phương án điều tra lao động việc làm năm 2015 - những điểm mới và sửa đổi. Trong 3 ngày dưới sự hướng dẫn của các giảng viên (Vụ Dân số Lao động (TCTK)), các học viên đã nắm rõ được nội dung tập huấn về cách ghi phiếu, chọn hộ điều tra; thông tin về thành viên hộ và đặc trưng cơ bản; các câu hỏi phân loại tình trạng hoạt động kinh tế; thông tin về lao động có việc làm; tình trạng thất nghiệp và không hoạt động kinh tế.  Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và giải đáp thắc mắc liên qua đến nội dung tập huấn.

Bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đặc biệt lưu ý đến những điểm mới của cuộc điều tra lao động việc làm năm 2015 trong công tác chuẩn bị và tiến hành điều tra, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

 

Số lần đọc: 806
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan