Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.05.2015
Thực hiện phương án điều tra Thủy sản của Tổng cục Thống kê, ngày 06 tháng 5 năm 2015 Cục Thống kê Kiên Giang đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra Thủy sản thời điểm 01/5/2015 cho các huyện, thị, thành phố do đồng chí Đỗ Huy Công – Phó cục trưởng, chủ trì. Tham dự hội nghị có 70 đồng chí là các đồng chí lãnh đạo Chi cục, điều tra viên, công chức phụ trách nông, lâm nghiệp và thủy sản các huyện, thị, thành phố cùng các báo cáo viên của phòng Thống kê Nông nghiệp thuộc Cục Thống kê.
Hội nghị tập huấn Điều tra Thủy sản

Mục đích của cuộc điều tra lần này là thu thập những thông tin về tình hình cơ bản nuôi trồng và khai thác thủy sản phục vụ yêu cầu lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định chính sách phát triển sản xuất thủy sản của các cấp, các ngành.

Theo phương án cuộc điều tra này được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh với 8 loại phiếu áp dụng cho các loại hình nuôi tương ứng, thời gian điều tra trên địa bàn là 20 ngày và kết thúc ngày 20/5/2015, sau đó tiến hành nhập tin, suy rộng kết quả cho toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung của phương án, hướng dẫn ghi phiếu điều tra và giải đáp những thắc mắc chưa rõ cho các đối tượng tham dự.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Đỗ Huy Công – Phó Cục trưởng Cục Thống kê đã nhấn mạnh kỳ điều tra thủy sản 01/5/2015 theo phương án mới là bước quan trọng để làm cơ sở cho các kỳ điều tra còn lại (kỳ điều tra 01/11 và điều tra quý) nên đòi hỏi các điều tra viên phải rà soát kỹ các hộ có nuôi trồng và khai thác thủy sản, thực hiện đúng biểu mẫu theo yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều tra của các Chi cục cần phải thực hiện đồng bộ đúng phương án, bố trí thời gian hợp lý để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch./.

TQV

Số lần đọc: 1200
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan