Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.05.2015
Trong các ngày 5-8/5/2015, tại Hà Nội, Cơ quan thống kê Liên hợp quốc (UNSD) phối hợp với UNDP Việt Nam và Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đo lường tiến bộ hướng tới đạt được một nền kinh tế xanh (gọi tắt là Green Economy).
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; các chuyên gia của UNSD/DESA; các đại biểu quốc tế đến từ cơ quan thống kê của các nước châu Á – Thái Bình Dương; đại biểu đến từ các Bộ, ngành của Việt Nam và đại biểu của cơ quan TCTK.

Hội thảo tập trung vào giới thiệu nguồn số liệu và phương pháp tính toán bộ chỉ tiêu kinh tế xanh: Thống kê môi trường, thống kê nước, thống kê nguồn tài nguyên, thống kê nông nghiệp, đất và sử dụng đất, thống kê năng lượng và một số nội dung khác.

Mục tiêu của Hội thảo là đào tạo và cung cấp các kiến thức cơ bản về các chỉ tiêu kinh tế xanh, các khái niệm mới về kinh tế xanh được quốc tế thông qua, các phương pháp thu thập và các quá trình biên soạn số liệu nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan thống kê quốc gia để sản xuất và sử dụng các chỉ tiêu về kinh tế xanh một cách bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, nhấn mạnh Hội thảo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cán bộ thống kê các quốc gia và cán bộ thống kê Việt Nam bởi vì đây là cơ hội để chia sẻ thông tin, học tập những kiến thức mới về kinh tế xanh, thảo luận những khó khăn, đề ra giải pháp xử lý những khó khăn để cùng thống nhất được cách tính toán bộ chỉ tiêu kinh tế xanh phù hợp với tình hình của mỗi quốc gia.

Số lần đọc: 867
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan