Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
04.03.2014
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 04 tháng 3 năm 2014, TCTK tổ chức Hội thảo công bố kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2012. Đến dự Hội thảo có đại diện Ngân hàng Thế giới, UNDP, UNICEF, các Bộ, ngành, các trường Đại học, Viện nghiên cứu, một số Cục Thống kê và đại diện một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Từ năm 2002 đến 2012, TCTK tiến hành Khảo sát mức sống dân cư 2 năm một lần (vào những năm chẵn) nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam, đồng thời thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo được quy định trong Văn kiện Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, cuộc Khảo sát này sẽ góp phần đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ Việt Nam đã đề ra.

 Nội dung Hội thảo tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: (1) Giới thiệu chung về Khảo sát mức sống dân cư; (2) Một số kết quả chính của Khảo sát mức sống dân cư 2012; (3) Sử dụng số liệu Khảo sát mức sống dân cư và Kết quả giảm nghèo theo phương pháp của WB qua số liệu Khảo sát mức sống dân cư.

Năm 2012, tuy kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức, nhưng cùng với đà phục hồi kinh tế nhanh sau khủng hoảng, thu nhập năm 2012 của dân cư tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, mức sống vẫn có sự cách biệt xa giữa thành thị, nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa một số vùng, đặc biệt vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên còn khó khăn nhất so với các vùng khác. Kết quả chủ yếu của Khảo sát mức sống dân cư 2012 sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để TCTK tiến hành Khảo sát mức sống dân cư 2014 được thoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK và ông Sandeep Mahajan, Chuyên gia Kinh tế trưởng WB
 
Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Mội trường, TCTK Giới thiệu chung và Khảo sát mức sống dân cư
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
 
 

 

Số lần đọc: 1464
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan