03.07.2014
Trong các ngày từ 26/6 đến 4/7 năm 2014 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Khóa đào tạo giảng viên về quan hệ công chúng; Đào tạo quan hệ công chúng và thống kê; Hội nghị lần thứ 7 của Nhóm công tác về chia sẻ, phân tích và truyền thông số liệu thống kê (WGDSA). Khóa đào tạo có sự tham gia của đại diện Cơ quan thống kê tất cả các nước thành viên ASEAN.

Các hoạt động phối hợp của TCTK và Ban Thư ký ASEAN tập trung vào các nội dung:

Thứ nhất: Khóa đào chuyên sâu về quan hệ công chúng và thống kê

- Khóa đào tạo giảng viên nhằm mục tiêu: (1) Đào tạo các giảng viên có kiến thức cơ bản và kinh nghiệm về các khóa đào tạo; (2) Hiểu rõ và thực hành làm thế nào để thực hiện được một khóa đào tạo về Quan hệ công chúng và thống kê (PRS) và (3) Xác định khả năng sử dụng mô hình PRS cho mục đích đào tạo.

- Khóa đào tạo PRS nhằm mục tiêu: (1) Nâng cao kiến thức cơ bản và kỹ năng về truyền thông; (2) Hiểu về truyền thông dựa trên khái niệm về Chính sách phổ biến thông tin và các yêu cầu của Chính sách; (3) Quyết định nội dung của 3 hoạt động phổ biến/hoạt động truyền thông của dự án; và (4) Thông qua chương trình làm việc cho hoạt động của từng đối tác liên quan tới dự án.

Thứ hai: Hội nghị lần thứ 7 của của Nhóm công tác về chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông số liệu thống kê (WGDSA)

Mục tiêu của cuộc họp nhằm thảo luận và hoàn thiện dự thảo chiến lược và chương trình phổ biến và truyền thông qua việc tham vấn người dùng tin và nhà sản xuất

Các nội dung chi tiết gồm: (1) Thảo luận về kế hoạch và những thách thức trong quá trình tiến hành thực hiện dự án thí điểm mở rộng về phổ biến số liệu;  (2) Trao đổi kinh nghiệm về thực trạng và mô hình truyền thông và phổ biến số liệu thống kê; (3) Trao đổi kinh nghiệm trong việc tiến hành điều tra nhu cầu người dùng tin; (4) Thảo luận và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch truyền thông ACSS (Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN); (5) Thảo luận về các chương trình truyền thông về thống kê có thể thực hiện được; (6) Thảo luận về các công cụ được đề xuất để đánh giá Quy tắc thực hiện ACSS; và (6)Thảo luận việc thực hiện theo mẫu thống nhất.

Kết quả mong muốn của cuộc họp nhằm đạt được (1) Dự thảo sửa đổi về kế hoạch thông cáo báo chí 2014 và các khuyến nghị về những hoạt động tiếp theo trong việc thực hiện dự án thí điểm; (2) Các khuyến nghị để tăng cường phổ biến và truyền thông; (3) Các khuyến nghị để tăng cường điều tra nhu cầu người dùng tin; (4) Dự thảo cuối cùng về kế hoạch truyền thông ACSS (5) Đề xuất các chương trình truyền thông thống kê; (6) Dự thảo các công cụ để đánh giá Quy tắc thực hiện ACSS và (7) Những chỉ tiêu đầu vào để củng cố việc thực hiện mẫu thống nhất ACSS.

Những hoạt động lần này của ban thứ ký ASEAN tại Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của thống kê trong đời sống xã hội của cộng đồng ASEAN và đẩy mạnh hoạt động truyền thông về thống kê theo đúng tinh thần của khóa đào tạo và Hội nghị “Mô hình phổ biến và truyền thông thống kê dựa trên sứ mệnh của cộng đồng ASEAN”.

Một số hình ảnh tại Khóa đào tạo và Hội nghị:

Ông Phạm Quang Vinh, PTCT TCTK, phát biểu tại Lớp đào tạo

 

Ông Daniel BYK trình bày nội dung bài giảng

 

Toàn cảnh Lớp đào tạo

Số lần đọc: 1078
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan