Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
10.12.2013

Ngày 10 tháng 12 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) Phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về mô hình Hội đồng Thống kê quốc gia tại Việt Nam. Hội thảo nói trên được tổ chức tại Tại Khách sạn Pullman (Khách sạn Horison cũ), số 40 Cát Linh, Hà Nội (từ 8h30 sáng).

Hội thảo nhằm mục đích: i) xây dựng sự hiểu biết chung của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương, địa phương, Quốc hội, Đảng… về Hội đồng Thống kê quốc gia; ii) Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Hội đồng Thống kê quốc gia; iii) Đề xuất thành lập Hội đồng Thống kê quốc gia của Việt Nam.

Ngoài bài phát biểu khai mạc của Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, nội dung Hội thảo bao gồm 06 bài trình bày, 03 bài tham luận. Sau đó, Hội thảo chia thành 03 nhóm thảo luận sâu một số vấn đề về mô hình Hội đồng Thống kê quốc gia tại Việt Nam (xem Chương trình Hội thảo tại tệp tin đính kèm).

Trân trọng kính mời những nhà quản lý, nhà khoa học, nhà phân tích kinh tế… quan tâm tới Hội thảo nói trên, xin mời liên hệ với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: nvdoan@gso.gov.vn

Số lần đọc: 844
Viện Khoa Học Thống Kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan