15.10.2013
Trong các ngày từ 9-11 tháng 10 năm 2013 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, công tác quản lý và sử dụng kinh phí các cuộc điều tra thống kê, công tác thi đua, khen thưởng ngành Thống kê năm 2013.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Q.Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua và khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định; đại diện cán bộ làm công tác thống kê của một số Bộ, ngành; đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác thanh tra, thanh tra nhân dân, công tác tài chính, công tác thi đua-khen thưởng của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc TCTK và 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị của Ông Nguyễn Bích Lâm, Q.Tổng cục trưởng TCTK và phát biểu của ông Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Bùi Phước Hải, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định đại diện đơn vị phối hợp tổ chức đã có bài phát biểu chào mừng Hội nghị. 

Sau phiên khai mạc tại hội trường lớn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia thành các tổ tham dự hội nghị tập huấn công tác thanh tra, công tác kế hoạch tài chính, công tác thi đua khen thưởng tại ba hội trường với các nội dung chính như sau:

Công tác Thanh tra: Giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 2010 và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, Quy trình thanh tra thực hiện điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Luật Khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại, Luật Tố cáo và trình tự giải quyết tố cáo, giới thiệu Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 16/6/2013 về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập.

Công tác Kế hoạch tài chính: Giới thiệu Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê và một số vấn đề sai phạm thường gặp trong công tác tài chính; tập mẫu chứng từ kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh; phần mềm lập dự toán và phần mềm quản lý tài sản của Bộ Tài chính; các hoạt động trao đổi nghiệp vụ kế toán của các Cục Thống kê.

Công tác Thi đua-khen thưởng: Giới thiệu các văn bản mới về thi đua-khen thưởng, hướng dẫn sử dụng phần mềm khen thưởng của Ngành năm 2013.

Sau các chuyên đề giảng viên trình bày, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và hỏi đáp các thắc mắc.

Kết thúc chương trình, tại phiên họp toàn thể, ông Nguyễn Bích Lâm, Q.Tổng cục trưởng TCTK đã có bài phát biểu tổng kết Hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc trong thời gian tới.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc khẩn trương, tích cực, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Q. Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị
 
Ông Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Bùi Phước Hải, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Nguyễn Hữu Thỏa, Chánh Thanh tra TCTK phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Phạm Hoài Nam, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch Tài chính phát biểu tại Hội nghị
 
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
 
 

 

Số lần đọc: 1277
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan