Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.01.2013
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 01 năm 2013 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị.

Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt Lãnh đạo Bộ tới phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Lãnh đạo và đại biểu của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố; đại diện Hội thống kê Việt Nam; đại biểu thuộc các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan thông tấn trong và ngoài Ngành tới đưa tin.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: (1) Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013; (2) Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và phát động phong trào thi đua năm 2013; (3) Ký giao ước thi đua năm 2013 với đại diện của 7 đơn vị thuộc cơ quan TCTK và 10 Cục Thống kê tỉnh, thành phố; (4) Đánh giá chất lượng các cuộc điều tra thống kê; (5) Quá trình triển khai thực hiện “Đề án khắc phục chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương”; (6) Tình hình triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg, Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT; (7) Vấn đề thống kê giới ở nước ta và một số công việc triển khai Thông tư về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể và tham gia các buổi thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan trực tiếp nghiệp vụ thống kê. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Thống kê trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Số lần đọc: 946
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan