Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.09.2017
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo về dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu, Vũ Thanh Liêm; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan.
Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh việc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia là rất quan trọng, nhằm thực hiện Điều 41, Điều 71 của Luật Thống kê năm 2015 và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đồng thời, Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phải bảo đảm được 5 nguyên tắc: (1) Đáp ứng đầy đủ thông tin phục vụ biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2) Có tính khả thi; (3) Đảm bảo thống nhất, đồng bộ; (4) Đảm bảo tính so sánh; (5) Đảm bảo tính kịp thời.

Tại Hội thảo, ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin trình bày các nội dung của dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia áp dụng đối với 21 Bộ, ngành bao gồm 104 biểu, chia thành 3 phần:

- Phần I: Những quy định chung về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành (bao gồm: Phạm vi thống kê; Đơn vị báo cáo; Đơn vị nhận báo cáo;  Ký hiệu biểu; Kỳ báo cáo; Thời hạn nhận báo cáo; Phân ngành kinh tế, loại hình kinh tế, danh mục đơn vị hành chính sử dụng trong Chế độ báo cáo; Phương thức gửi báo cáo);

- Phần II: Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành (bao gồm: Ký hiệu biểu mẫu; Tên biểu mẫu báo cáo; Kỳ báo cáo; Ngày nhận báo cáo);

- Phần III: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng Bộ, ngành (bao gồm: Biểu mẫu báo cáo; Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu báo cáo, gồm: Khái niệm, phương pháp tính, cách ghi biểu, nguồn số liệu).

Ông Hưng cũng nhấn mạnh quá trình xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia luôn tuân thủ theo các nguyên tắc: (1) Bảo đảm đáp ứng đầy đủ thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2) Bảo đảm tính khả thi: có thể thực hiện được trong thực tế; (3) Bảo đảm tính thống nhất, không trùng lặp; (4) Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những ý kiến đóng góp, thảo luận và trao đổi tích cực về các nội dung của dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia sao cho phù hợp với các nguyên tắc đề đã đề ra, đặc biệt là tính khả thi và nhằm đạt được sự đồng thuận, thống nhất giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao sự tham gia và đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia của các Bộ, ngành cũng như của các đơn vị trong Tổng cục Thống kê. Để hoàn thiện dự thảo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin với vai trò là đầu mối, cùng với các đơn vị trong Tổng cục Thống kê xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với từng Bộ, ngành trong thời gian tới nhằm thống nhất các thuật ngữ sử dụng, giải thích rõ nội hàm các chỉ tiêu, phân tổ và sự đồng bộ giữa các biểu mẫu báo cáo.

Số lần đọc: 989
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan