Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
22.01.2018
Trong hai ngày 20-21/1/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán năm 2018. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTK chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có bà Toán Thị Ngoan, Trưởng phòng Chế độ kế toán, Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Trần Hiếu, giám đốc Trung tâm kinh doanh hành chính sự nghiệp thuộc Công ty cổ phần kế toán MISA; đại diện kế toán các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục và kế toán các Ban quản lý dự án của Tổng cục cùng toàn thể lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTK.
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau bài phát biểu khai mạc hội nghị của ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTK, các đại biểu đã được nghe bà Toán Thị Ngoan, Trưởng phòng Chế độ kế toán, Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính hướng dẫn về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Thông tư 107/2017/TT-BTC bao gồm: (i) Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc; (ii) Hệ thống tài khoản kế toán; (iii) Hệ thống sổ kế toán; (iv) Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; (v) Chứng từ kế toán hướng dẫn; (vi) Sơ đồ kế toán chủ yếu và các ví dụ minh họa).

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán 2018 và quản lý tài sản công. Đại diện Công ty Cổ phần MISA đã hướng dẫn và thực hành sử dụng phần mềm kế toán MISA (phần mềm Quản lý tài sản và phần mềm kế toán MISAMimosa).

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung trên. Mục đích của Hội nghị nhằm tăng cường năng lực nghiệp vụ cho các công chức, viên chức làm công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, các Cục Thống kê, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thống kê.

Số lần đọc: 3979
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan