Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
20.08.2015
Sáng ngày 17/8/2015, tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo về Sửa đổi bổ sung Thông tư quản lý sử dụng kinh phí điều tra thống kê và Quy chế quản lý tài chính ngành Thống kê.
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tái chính trình bày tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và kế toán trưởng một số Cục Thống kê: Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTK. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTK chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, Ông Phạm Hoài Nam đã trình bày dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư quản lý sử dụng kinh phí điều tra thống kê và Quy chế quản lý tài chính ngành Thống kê; Dự thảo Thông tư quản lý sử dụng kinh phí điều tra lần này quy định đầy đủ nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê, đáp ứng được các nội dung, nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình điều tra thống kê hiện tại cũng như các quy trình điều tra tiên tiến mà trong giai đoạn tới sẽ áp dụng, khắc phục được những nhược điểm còn bất cập và chưa sát với thực tế của Thông tư trước.

Quy chế quản lý tài chính ngành Thống kê quy định các bước, trình tự và những quy định trong quá trình lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí trong Ngành. Trong quy chế cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị dự toán và các đơn vị chức năng thuộc cơ quan  TCTK trong quá trình sử dụng kinh phí.

Hội thảo đã dành thời gian cho các đại biểu trình bày tham luận về những nội dung mang tính chất đặc thù của hoạt động điều tra thống kê cũng như những đặc thù của từng địa phương. Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính đã giải đáp ý kiến của các đại biểu và tiếp thu ý kiến của các đơn vị đóng góp vào Dự thảo.

Số lần đọc: 673
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan