Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.11.2015
Ngày 13/11/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo “Phương án, phiếu điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016”. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của một số lãnh đạo và các chuyên viên các đơn vị trực thuộc TCTK; các đại biểu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hình ảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 3 báo cáo của Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: (1) Báo cáo công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra và kế hoạch công tác thời gian tiếp theo và phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ thường trực; (2) Dự thảo lần 1 Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; (3) Dự thảo 04 loại phiếu áp dụng trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Hội thảo đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp tập trung vào công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ  trong Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phương án điều tra và dự thảo phiếu điều tra.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh ghi nhận các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các đại biểu. Ông cũng đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tham khảo thêm các kinh nghiệm từ kết quả điều tra thử lần 2 để xem xét, nghiên cứu tiếp thu. Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản cần có kế hoạch làm việc với một số đơn vị liên quan như Trung tâm Tin học khu vực I, Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Thống kê Công nghiệp… hay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện phiếu và phương án điều tra. Cần triển khai công việc khẩn trương hơn nữa để kịp tiến độ đã đề ra.

Số lần đọc: 1760
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan