Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
04.06.2014
Chiều ngày 03/06/2014, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa TCTK và Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự buổi Lễ, về phía Ban Kinh tế Trung ương có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ; ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; đại diện Lãnh đạo và công chức các đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung Ương. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKH&ĐT), có ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng BKH&ĐT; ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng BKH&ĐT; ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng BKH&ĐT. Về phía TCTK, có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK; bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Thủ trưởng các đơn vị hành chính thuộc cơ quan Tổng cục.

Hai bên đã nhất trí thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin với mục tiêu đáp ứng tốt yêu cầu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung thỏa thuận còn đề cập đến nguyên tắc hợp tác; các hoạt động phối hợp như trao đổi, chia sẻ kết nối thông tin thống kê giữa TCTK và Ban Kinh tế Trung ương, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm trong việc phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin của hai bên trên các phương tiện truyền thông của TCTK và Ban Kinh tế Trung ương, phối hợp trong đào đạo chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ, phối hợp trong triển khai các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê của hai cơ quan; việc tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành thỏa thuận hợp tác này.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng BKH&ĐT, phát biểu tại buổi Lễ

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu ý kiến

 

Đại diện Lãnh đạo hai bên ký thỏa thuận hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trao quà lưu niệm cho TCTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, trao quà lưu niệm cho Ban Kinh tế Trung ương

 

 

 

Số lần đọc: 1065
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan