Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
12.01.2015
Ngày 9/1/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 dành cho khối Bộ, ngành. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, theo dõi và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác thống kê của các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo 

Mục đích của Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các đại biểu đã được nghe Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư tập huấn về phương án điều tra; cách ghi phiếu điều tra khối Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; và hướng dẫn về kinh phí điều tra.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm nắm rõ các nội dung liên quan đến Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 phục vụ cho việc triển khai thực hiện cuộc Điều tra này.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sôi nổi và khẩn trương, Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Số lần đọc: 713
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan