Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.09.2013
 

Ngày 5 tháng 9 năm 2013, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu về hoạt động điều tra thống kê của Hà Lan và tổ chức công tác thống kê đối với các doanh nghiệp lớn. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Hội thảo đã nghe hai chuyên gia Thống kê Thương mại và Dịch vụ của Cơ quan Thống kê Hà Lan (CBS): ông .Godefridus Johannes Josephus Maria Demollin và ông .Gerardus Johannes Stam trình bày về Đăng ký, Điều tra thông kê và Tổ chức công tác thống kê đối với các doanh nghiệp lớn (Congo) ở Hà Lan.

Hội thảo lần này nằm trong Chương trình hội thảo về Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (ITS) và Thống kê chi nhánh nước ngoài (FATS) từ ngày 3 – 6/9/2013 trong khuôn khổ dự án hợp tác song phương giữa TCTK và Cơ quan Thống kê Hà Lan (CBS). Các đại biểu được nghe hai chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về Thống kê các doanh nghiệp lớn (Congo) và đăng ký, điều tra đã đặt ra nhiều câu hỏi và trao đổi rất sôi nổi tại Hội thảo. Đây là cơ hội tốt để Thống kê hai nước trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

 

Hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

Số lần đọc: 802
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan