Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
18.12.2015
Ngày 17/12/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT). Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KHĐT; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội nghị

Mục đích của Hội nghị nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết, sử dụng kiến thức thống kê trong công tác quản lý, điều hành, và hoạch định chính sách kinh tế - xã hội của các đơn vị thuộc Bộ KHĐT. Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính: (1) Giới thiệu về những điểm mới trong Luật Thống kê sửa đổi, đây là văn bản – hành lang pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng thống kê; (2) Giới thiệu về khái niệm, ý nghĩa và phương pháp tính của một số chỉ tiêu thống kê cơ bản.

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu trao đổi, chất vấn, giải đáp các thắc mắc để tìm hiểu sâu hơn về thống kê và các chỉ tiêu thống kê.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và sôi nổi, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Số lần đọc: 2848
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan