Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
04.03.2015
Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thống kê năm 2015, sáng ngày 02/03/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê viên (Trình độ Đại học, Cao đẳng) từ 02 - 11/03/2015, Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện KHTK chủ trì Lễ khai giảng này. Ông Nguyễn Trí Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê đã đến dự Lễ khai giảng. Lớp học gồm 70 học viên đến từ các Vụ, Viện thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK) và một số Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

Giảng viên là các công chức, viên chức đến từ các Vụ, Viện của Tổng cục Thống kê có ngạch thống kê viên chính trở lên, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và đào tạo thống kê.

Mục tiêu của lớp học này nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê kinh tế - xã hội do Hệ thống thống kê tập trung đảm nhiệm. Mỗi thống kê viên không chỉ giỏi nghiệp vụ thống kê do đơn vị mình đảm nhiệm, mà còn thông thạo các nghiệp vụ thống kê ở các lĩnh vực khác. Chương trình bồi dưỡng gồm 8 nội dung: (1) Tổ chức Thống kê Việt Nam; (2) Công tác Phương pháp chế độ Thống kê và Thống kê Tổng hợp; (3) Công tác Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; (4) Công tác Thống kê Công nghiệp, Xây dựng và Vốn đầu tư; (5) Công tác Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá; (6) Công tác Thống kê Dân số và Lao động; (7) Công tác Thống kê Xã hội và Môi trường; (8) Công tác Thống kê Tài khoản quốc gia và các tiết thảo luận, ôn tập, kiểm tra cuối kì, đi thực tế sẽ trang bị những kiến thức nghiệp vụ thống kê cho học viên.

Số lần đọc: 741
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan