Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.09.2013
Sáng 13 tháng 9 năm 2013, tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin ngành Thống kê năm 2013.

Ông Đỗ Thức  - Tổng cục trưởng TCTK – chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm  - Phó Tổng cục trưởng TCTK; Ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục trưởng TCTK; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, lãnh đạo các Cục Thống kê của 63 tỉnh/thành phố và các cán bộ công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và các Cục Thống kê.

Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công nghệ thông tin của ngành Thống kê; Giới thiệu tổng quan về quy trình sản xuất số liệu gắn với Hệ thống thu thập thông tin thống kê (SSIC) và Hệ thống đầu mối trung tâm dữ liệu thống kê (SH); Giới thiệu tổng quát về trang Thông tin điện tử của TCTK phiên bản mới và tính năng sử dụng PC – AXIS để lập bảng tùy biến trên trang Thông tin điện tử của TCTK do đại diện nhà đầu tư NEC-MITEC và Trung tâm Tin học Thống kê khu vực 1 (COSIS 1) trình bày.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu tổng kết phiên họp tổng thể về công nghệ thông tin. Sau Hội nghị, chương trình tập huấn, đào tạo phần mềm SSIC cho cán bộ công nghệ thông tin của các Cục thống kê tại Trung tâm Tin học Thống kê khu vực 3 (COSIS 3) Đà Nẵng sẽ diễn ra vào chiều ngày 13 và cả ngày 14/9/2013.

Một số hình ảnh tại Hội nghị (Nguồn ảnh: Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện - TCTK)

Ông Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng cục trưởng TCTK
 
 
Số lần đọc: 875
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan