Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.05.2014
Từ ngày 05/5 đến ngày 09/5/2014, đoàn cán bộ cấp cao của Cơ quan thống kê Campuchia sang thăm và làm việc tại Tổng cục Thống kê (TCTK). Đoàn gồm 7 thành viên: (1) Bà Hang Lina, Tổng cục trưởng, Cơ quan thống kê Campuchia (NIS); (2) Ông Has Bunton, Phó Tổng cục trưởng, NIS; (3) Bà Ouch Monysetha, Phó Vụ trưởng, Thanh tra, Bộ Kế hoạch Campuchia; (4) Ông Lon Kimleang, Phó Tổng cục trưởng, NIS; (5) Ông Cheachantola, Phó Tổng cục trưởng, NIS; (6) Ông Kang Sosaty, Phó Tổng cục trưởng, NIS; (7) Ông They Kheam, Vụ trưởng Vụ Tổng điều tra và Điều tra, NIS.

TCTK đã có buổi đón tiếp Đoàn trân trọng và thân mật. Đại diện TCTK gồm Lãnh đạo Tổng cục Thống kê: ông Nguyễn Bích Lâm– Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng cục trưởng TCTK và đại diện Lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ thuộc TCTK.

Mục tiêu của chuyến công tác của Đoàn Thống kê Campuchia nhằm học tập kinh nghiệm về nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động thống kê tại TCTK. Cụ thể, Đoàn muốn tìm hiểu các nội dung: (i) Luật Thống kê tại Việt Nam; (ii) Kế hoạch tổng thể thống kê/Chiến lược phát triển Thống kê; (iii) Ngân sách cho các cuộc tổng điều tra, điều tra và hoạt động thống kê; (iv) Tổ chức thống kê ở địa phương; (v) Hợp tác hiện tại và trong tương lai giữa TCTK và NIS.

Tại buổi tiếp Đoàn, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã có bài giới thiệu tóm tắt về TCTK và những lĩnh vực nổi bật của Thống kê Việt Nam. Đoàn đã đánh giá cao sự trợ giúp nhiệt tình của TCTK trong thời gian qua đối với Cơ quan thống kê Campuchia và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ và hợp tác của TCTK Việt Nam với Cơ quan thống kê Campuchia để Thống kê Campuchia phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp Đoàn:

 
Toàn cảnh buổi đón tiếp Đoàn
Bà Hang Lina, Tổng cục trưởng, Cơ quan thống kê Campuchia trao quà lưu niệm cho ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK trao quà lưu niệm cho các thành viên trong Đoàn 
Cơ quan thống kê Campuchia tại buổi đón tiếp
Đoàn cán bộ cấp cao Cơ quan thống kê Campuchia chụp ảnh lưu niệm với TCTK

 

 

Số lần đọc: 1010
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan