Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
12.08.2015
Chiều ngày 06/8/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức Hội thảo khoa học về Quản lý chất lượng Thống kê. TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Thống kê Tổng hợp; Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I; Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê; Khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Viện KHTK.
ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK trình bày báo cáo Hội thảo

02 báo cáo khoa học và các bài tham luận đã được trình bày tại Hội thảo về các vấn đề: Tổng quan về Quản lý chất lượng Thống kê; Khung đảm bảo Chất lượng Thống kê của Liên hợp quốc, Canada và Khung đảm bảo chất lượng của thống kê Việt Nam (Đề xuất). Các đại biểu đã có nhiều ý kiến về sự cần thiết, căn cứ, nguyên tắc, nội dung và đặc biệt là tính khả thi Khung đảm bảo chất lượng thống kê Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, TS. Vũ Thanh Liêm đánh giá cao chất lượng Hội thảo, công tác chuẩn bị tổ chức và ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, các đại biểu tham dự. Đề nghị Viện KHTK tiếp thu, hoàn chỉnh và tiếp tục tổ chức hội thảo, tham vấn để hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Khung đảm chất lượng của Thống kê Việt Nam.

Số lần đọc: 844
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan