Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.05.2017
Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã tổ chức Hội thảo về Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Hội thảo được tổ chức nhằm hoàn thiện bản Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành chính thức. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Trưởng đại diện Văn phòng FAO tại Việt Nam, chuyên gia quốc tế của FAO, đại diện các bộ, ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Khoa Thống kê, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và các đơn vị trong Tổng cục Thống kê.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Ravendra Singh, chuyên gia quốc tế của FAO có hai bài trình bày: (1) Tổng quan về Chiến lược toàn cầu về thống kê nông nghiệp và nông thôn; (2) Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam. Trên cơ sở các bài trình bày (nêu trên), Hội thảo chia nhóm thảo luận theo các chủ đề có liên quan tới nội dung của Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam như: (1) Bối cảnh, quá trình phát triển, chính sách và nhu cầu đòi hỏi về dữ liệu nông nghiệp, tích hợp vào Chiến lược phát triển thống kê quốc gia và các bên có liên quan chủ yếu; (2) Đánh giá các hoạt động hiện tại, đánh giá sự hài lòng và nhu cầu của người sử dụng, đánh giá năng lực, đánh giá các đầu ra thống kê và phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; (3) Tầm nhìn và sứ mệnh, mục tiêu chiến lược và kết quả đầu ra, kế hoạch điều tra, kế hoạch tuyên truyền, khung theo dõi và đánh giá, kế hoạch tài chính; (4) Danh mục bộ chỉ tiêu thống kê cốt lõi tối thiểu về nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam; (5) Kế hoạch hành động, khung logíc, ngân sách thực hiện Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã có các ý kiến góp ý đối với các tài liệu hội thảo, trong đó nhấn mạnh các ý kiến về nội dung của bản Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam như: Sứ mệnh và tầm nhìn, mục tiêu và kết quả đầu ra của Chiến lược, kế hoạch hành động, khung theo dõi, đánh giá và cập nhật các tài liệu có liên quan. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê cũng có các ý kiến góp ý đối với việc tích hợp Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn vào Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá cao sự tham gia và đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Ông Vinh đề nghị chuyên gia quốc tế của FAO phối hợp với Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản và các bộ, ngành có liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý và sớm hoàn thiện bản Kế hoạch Chiến lược thống kê nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam, trên cơ sở đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành chính thức.

ĐBH

Số lần đọc: 1237
Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan