Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
11.12.2014
Ngày 9 tháng 12 năm 2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa TCTK và các Bộ, ngành. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ ban ngành có liên quan; đại diện nhóm chuyên gia tư vấn Dự thảo “Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ ngành”; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Hội thảo đã nghe ông Trần Kim Đồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp – trưởng nhóm chuyên gia tư vấn, giới thiệu nội dung về Dự thảo “Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ ngành”. Dự thảo Quy chế gồm có 3 chương, 9 Điều, trong đó có xây dựng Danh mục thông tin Thống kê phối hợp, chia sẻ là cơ sở để xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động và đánh giá kết quả phối hợp, chia sẻ thông tin Thống kê giữa TCTK và các Bộ ngành.

Hội thảo đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho Dự thảo. Các ý kiến tập trung sửa đổi một số nội dung liên quan đến tính Pháp lý, mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, tổ chức thực hiện…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao những ý kiến đóng góp tích cực từ các đại biểu. Đồng thời, ông cũng đề nghị Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng tổ chuyên gia tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo. Sau khi hoàn thiện Dự thảo, TCTK sẽ tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ ngành; các đơn vị thuộc cơ quan TCTK để sớm ra Quy chế chính thức, nhằm tạo khung văn bản Pháp lý và là căn cứ để triển khai các văn bản phối hợp cụ thể giữa TCTK với các Bộ ngành trong việc chia sẻ thông tin Thống kê.

Số lần đọc: 816
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan