Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
29.02.2016
Từ ngày 23 đến 24 tháng 2 năm 2016 tại Bình Định, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Phương án điều tra Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin theo quý của từng ngành kinh tế và loại hình kinh tế phục vụ biên soạn cơ cấu ngang của giá trị sản xuất và các hệ số cơ bản tính GDP quý cho một số năm tiếp theo của 6 vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Thủ trưởng, chuyên viên các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và Cục trưởng, chuyên viên phụ trách công tác Thống kê tổng hợp của 63 Cục Thống kê tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK và phát biểu của ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Hội nghị đã nghe Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trình bày: (1) Phương án điều tra thu thập thông tin tính GDP quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016; (2) Hướng dẫn các loại phiếu điều tra, tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra; (3) Giới thiệu phần mềm tính GDP do Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I phát triển. Cũng tại Hội nghị, ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống TKQG trình bày Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP và Kế hoạch công tác Thống kê TKQG năm 2016.

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê đã có bài phát biểu tổng kết Hội nghị, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Số lần đọc: 1863
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan