Tin nóng
29.02.2016
Từ ngày 23 đến 24 tháng 2 năm 2016 tại Bình Định, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Phương án điều tra Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin theo quý của từng ngành kinh tế và loại hình kinh tế phục vụ biên soạn cơ cấu ngang của giá trị sản xuất và các hệ số cơ bản tính GDP quý cho một số năm tiếp theo của 6 vùng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Thủ trưởng, chuyên viên các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và Cục trưởng, chuyên viên phụ trách công tác Thống kê tổng hợp của 63 Cục Thống kê tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK và phát biểu của ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Hội nghị đã nghe Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trình bày: (1) Phương án điều tra thu thập thông tin tính GDP quý theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016; (2) Hướng dẫn các loại phiếu điều tra, tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra; (3) Giới thiệu phần mềm tính GDP do Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I phát triển. Cũng tại Hội nghị, ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống TKQG trình bày Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP và Kế hoạch công tác Thống kê TKQG năm 2016.

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê đã có bài phát biểu tổng kết Hội nghị, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Số lần đọc: 2266
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan