13.04.2015
Ngày 10 tháng 4 năm 2015, tại TP. Đà Lạt, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 2015-2020. Tới dự Hội nghị có: Lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK và đông đảo cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích cao của Ngành Thống kê giai đoạn 2010-2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã rất vinh dự đón ông Đoàn Văn Việt, Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng tới dự và phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 5 năm qua, các đơn vị ngày càng coi trọng việc lấy nhiệm vụ chính trị được giao và việc hoàn thành kế hoạch công tác chuyên môn làm nội dung cơ bản của công tác thi đua, lấy kết quả thi đua làm căn cứ đánh giá thành tích và xét khen thưởng, giữ vững và phát triển, nhân rộng điển hình tiên tiến. Vì thế, kết quả khen thưởng năm sau nhiều hơn năm trước và ngày càng có nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng bậc cao: Trong năm 5 toàn Ngành đã có 22 Cờ thi đua của Chính phủ, 73 Cờ thi đua cấp Bộ, 487 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 13 Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 2014 Bằng khen của Bộ trưởng, 507 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 220 Huân chương lao động các loại và 2 Huân chương độc lập.

Bên cạnh kết quả khen thưởng thường xuyên các thành tích của cá nhân và tập thể trong toàn Ngành, Tổng cục đã đề nghị khen thưởng theo chuyên đề đối với các cuộc Tổng điều tra nhằm khen thưởng kịp thời để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm qua Tổng cục đã đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 13 tập thể và 23 cá nhân; Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 50 tập thể và 221 cá nhân trong Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011; Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 62 tập thể và 237 cá nhân trong Tổng điều tra Cơ sở kinh tế và Hành chính sự nghiệp năm 2012; Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 16 tập thể và 47 cá nhân trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.

Giai đoạn 2015-2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại đối với đất nước: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Đối với ngành Thống kê, đây là thời kỳ quan trọng toàn ngành triển khai thực hiện Luật Thống kê (sửa đổi), hoàn thành Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án khắc phục chênh lệch số liệu thống kê, kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam. Vì thế, ngành Thống kê tiếp tục phát huy những thành tích đạt được giai đoạn 2010-2015, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao là bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng tốt hơn đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các cấp, các ngành, cũng như nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế.

Số lần đọc: 1099
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan