Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.02.2014
The World of Statistics - tạm dịch là Thế giới của Thống kê – Kế thừa từ thành công của Năm Quốc tế về thống kê (Statistics 2013) sự kiện được tổ chức vào năm 2013, trang web Thế giới của Thống kê ra đời là một mạng lưới toàn cầu của hơn 2.300 tổ chức trên toàn thế giới đã cùng cam kết:

1. Nâng cao nhận thức của công chúng về sức mạnh và tác động của số liệu thống kê trên tất cả các khía cạnh của xã hội;

2. Nuôi dưỡng thống kê như là một nghề, đặc biệt là trong giới trẻ;

3. Thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển trong các ngành khoa học xác suất và thống kê.

Chúng ta luôn đặt câu hỏi “Tại sao thống kê quan trọng?” Câu trả lời ngắn gọn là: Khoa học thống kê có tác dụng mạnh mẽ và sâu rộng đến tất cả mọi người, nhưng hầu hết mọi người đều không biết kết nối mình với thống kê. Làm thế nào thống kê cải thiện cuộc sống của mọi người. Trang Web Thế giới của Thống kê thúc đẩy các mục tiêu bằng cách cung cấp thường xuyên blog về ứng dụng của thống kê làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, những thông tin thú vị và bổ ích về nghề nghiệp trong thống kê, cập nhật thường xuyên thông tin về các sự kiện và hoạt động liên quan đến thống kê trên toàn thế giới. Các tổ chức đã tham gia vào Thế giới của Thống kê bao gồm các quốc gia, các hiệp hội thống kê chuyên nghiệp quốc tế, các trường trung học, phổ thông, cao đẳng, đại học, doanh nghiệp, cơ quan thống kê quốc gia, và các viện nghiên cứu. Các tổ chức này có trụ sở tại 129 quốc gia trên thế giới.

Để đăng ký nhận thông báo từ “Thế giới của Thống kê” bằng cách đăng ký tại trang:http://www.worldofstatistics.org/wos/newsletter.cfm

Để xem lịch của các hoạt động thống kê, bạn có thể ghé thăm trang web:http://www.worldofstatistics.org/global-supporters/the-world-of-statistics-2014-activities-calendar/

Nếu tổ chức của bạn chưa  phải là thành viên, bạn có thể tham gia bằng cách đăng ký tại:http://www.worldofstatistics.org/wos/join.cfm

V.A

 

Số lần đọc: 917
Theo www.worldofstatistics.org/.
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan