Tin nóng
10.02.2023

Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra vốn đầu tư, xây dựng và Điều tra năng suất, sản lượng các loại cây trồng trong nông nghiệp. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thống kê; Trưởng, Phó phòng và công chức các phòng nghiệp vụ cục; Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực và công chức phụ trách nghiệp vụ, với tổng số 59 đại biểu tham dự.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Điều tra vốn đầu tư, xây dựng và Điều tra năng suất, sản lượng các loại cây trồng trong Nông nghiệp

Điều tra vốn đầu tư, hoạt động xây dựng, năng suất, sản lượng cây nông nghiệp là cuộc điều tra chọn mẫu theo phương án của Tổng cục Thống kê. Nội dung cuộc điều tra vốn đầu tư thực hiện, thu thập thông tin phản ánh tình hình vốn đầu tư thực hiện hàng quý, năm của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ dân cư, xã/phường/thị trấn, đơn vị sự nghiệp, Sở Tài chính làm cơ sở để tính vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phục vụ cơ quan nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện đầu tư, đánh giá tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước. Điều tra hoạt động xây dựng thu thập về hoạt động sản xuất của ngành xây dựng nhằm thu thập thu thập những thông tin cơ bản về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, hoạt động của xã/phường/thị trấn và hộ dân cư để tính một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngành xây dựng, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý của Nhà nước, hoạt động của các nhà đầu tư và các đối tượng dùng tin khác về ngành xây dựng. Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin về tình hình sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất cây trồng của các cấp, các ngành và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 02 ngày với các nội dung tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn thực hành trên Capi và webform. Đây là các cuộc điều tra thu thập thông tin với nhiều chỉ tiêu quan trọng trong việc tính toán một số chỉ tiêu về vốn đầu tư, xây dựng và các giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng thông tin thu thập đầu vào, cần phải được quán triệt ngay từ khâu chuẩn bị, tập huấn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát thường xuyên. Với tinh thần nghiêm túc, toàn bộ đại biểu tham dự tập huấn đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, thảo luận, thống nhất các nghiệp vụ của các cuộc điều tra trên trước khi tiến hành điều tra thu thập thông tin tại thực địa./.

Số lần đọc: 92
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan