Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.03.2014
Ngày 27/3/2014 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo tư vấn lần 2 về Xây dựng Quy chế vận hành Hệ thống sản xuất thông tin thống kê và quy định chung Hệ thống mạng GSONet.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê; ông Thiều Văn Tiến, chuyên gia trong nước, và ông Amit Gairola, chuyên gia quốc tế về lĩnh vực Công nghệ thông tin và đại diện nhà thầu FPT, Mitec. 

Sau khi tiếp thu các ý kiến tư vấn của cuộc Hội thần lần 1 ngày 6/3/2014. Các chuyên gia đã hoàn thiện, bổ sung và xây dựng tài liệu về: (1) Báo cáo các luồng thông tin trong quy trình điều tra thống kê tại các Vụ, các quy định mạng GSONet hiện nay do ông Thiều Văn Tiến, chuyên gia trong nước trình bày; (2) Khuyến nghị về Khung nhóm người dùng và quyền hạn nghĩa vụ trong Hệ thống và Khuyến nghị các quy định mạng GSONet do ông Amit Gairola, chuyên gia quốc tế trình bày.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận và đưa ra các câu hỏi quan trọng cho các nội dung trên. Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đã có kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và cám ơn sự truyền đạt nhiệt tình của hai chuyên gia.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 
Ông Thiều Văn Tiến, chuyên gia trong nước và ông Amit Gairola, chuyên gia quốc tế trình bày tại Hội thảo  
Toàn cảnh Hội thảo

 

Số lần đọc: 912
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan