Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.03.2014
Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến 2030” do UNDP tài trợ, ngày 28/02/2014, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) phối hợp với Ban quản lý Dự án 00068992 đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Ban chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ Thư ký thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê đã tới dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược của Cục Thống kê, chuyên viên theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược của Văn phòng Ủy ban nhân dân 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra).

Các đại biểu tham dự tập huấn đã được Viện Khoa học Thống kê giới thiệu một số văn bản mới về lĩnh vực Thống kê như Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê, Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê,…; các văn bản liên quan tới Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe trình bày những nội dung chủ yếu liên quan tới theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê như: khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, hệ thống theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, tổ chức thực hiện theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, các mẫu biểu và báo cáo theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược,…

Kết thúc buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ Thư ký thực hiện Chiến lược, Phó Giám đốc Dự án 00068992 thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình và nghiêm túc của các đại biểu đã góp phần tạo nên sự thành công của buổi tập huấn, đồng thời cũng hi vọng sau buổi tập huấn, công tác theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê tại các Cục Thống kê và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ Thư ký thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê phát biểu khai mạc và chỉ đạo tập huấn

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ Thư ký thực hiện Chiến lược, Phó Giám đốc Dự án 00068992 phát biểu tại buổi tập huấn

Các đại biểu tham dự tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

ĐBH

Số lần đọc: 1029
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan