Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
26.03.2014
Chiều ngày 21-03-2014 vừa qua, Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn đề án việc làm năm 2014. Mục đích của việc thực hiện đề án về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức là để hoàn thiện và đổi mới trong công tác quản lý biên chế.

   Thông qua việc xác định vị trí việc làm giúp Ban lãnh đạo các đơn vị nắm chắc được tính chất, quy mô các công việc, từ đó có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; nhất là việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng công chức.

    Ghi nhận từ phát biểu của Đồng chí Trần Thanh Xuân – Cục Trưởng Cục Thống Kê tỉnh Kiên giang: Thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BNV, Tổng Cục Thống kê đã ban hành kế hoạch số 08 yêu cầu Cục Thống kê các Tỉnh triển khai thực hiện đề án, hoàn thành chậm nhất là trong tháng 04. Với tính chất công việc tương đối phức tạp và thời gian ngắn, Tổng Cục Thống kê đã cố gắng mở 03 lớp tập huấn về đề án cho khu vực Đồng bằng sông Cửu long tại tỉnh Hậu Giang. Tại hội nghị, Đồng chí Cục Trưởng yêu cầu các cán bộ công chức trong ngành hoàn thành tốt việc kê khai phiếu điều tra công việc cá nhân chậm nhất vào ngày 10 tháng 04; đồng thời yêu cầu Tổ xây dựng đề án nghiệm thu chính xác, kịp thời kết quả ghi phiếu và tham mưu tốt cho Ban lãnh đạo.

            Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Cục Trưởng, ông Trương Quang Thái – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính đã triển khai đề cương, hướng dẫn cách thức thực hiện đề án.

            Hội nghị kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

 

Anh Tú

Số lần đọc: 1089
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan