Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.05.2015
Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thống kê năm 2015, sáng ngày 22/5/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thống kê (Chương trình Thống kê viên chính). Đây là lớp học bắt buộc đối với công chức dự thi nâng ngạch và giữ ngạch Thống kê viên chính. Lớp học được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 22 - 31/5/2015.

Tham dự buổi Lễ khai giảng có Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK đại diện lãnh đạo Viện KHTK phát biểu khai giảng; Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ PPCĐ Thống kê và CNTT và 96 học viên là công chức, viên chức đến từ các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê và một số Cục Thống kê vùng đồng bằng Sông Hồng.

Nội dung chương trình khoá học này gồm 6 chuyên đề: (1) Quy trình sản xuất thông tin  thống kê; (2) Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007; (3) Xây dựng phương án điều tra; (4) Điều tra chọn mẫu; (5) Tổng quan về Hệ thống tài khoản quốc gia; (6) Một số kỹ năng phân tích thống kê và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê. Giảng viên của lớp học là các chuyên gia có nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế và phương pháp giảng dạy đến từ các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục, Viện KHTK và Hội Thống kê Việt Nam.

Số lần đọc: 873
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan