Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.10.2015
Thực hiện Quyết định 1873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành biểu mẫu thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, ngày 08/10/2015, Cục Thống kê đã tổ chức triển khai, hướng dẫn, tập huấn biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã cho các Chi cục Thống kê huyện, thị, thành phố. Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo Cục Thống kê, chủ trì đồng chí Cục trưởng và 15 Chi cục Thống kê huyện, thị, thành phố cùng toàn thể công chức Cục Thống kê tham dự.
ông Trần Thanh Xuân - Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại hội nghị

Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã có 119 biểu. Trong đó cấp huyện 89 biểu, cấp xã 30 biểu thuộc 4 lĩnh vực: Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và lao động; Kinh tế; Xã hội, môi trường; đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu, nội dung, phương pháp, nguồn số liệu và thời gian báo cáo. Báo cáo viên cũng đã đi sâu phân tích phương pháp và khái niệm các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống biểu mẫu. Những nội dung được tích lũy tại hội nghị lần này nhằm nâng lên về kiến thức thống kê để đội ngũ làm công tác thống kê nâng cao vai trò và trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Thanh Xuân - Cục trưởng Cục Thống kê yêu cầu các phòng, Chi cục và công chức thống kê cần tập trung, nghiên cứu, thảo luận để thống nhất phương pháp tính Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện, xã tại đơn vị mình, chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; thực hiện đúng nội dung, danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã; được quy định tại Thông tư số: 02/2011/TT - BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ kế hoạch và đầu tư và chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cấp Sở, ngành, huyện, thị, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn theo Quyết định số: 1873/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống thống kê nhà nước phải thực hiện một cách đồng bộ từ trung  ương đến cơ sở, nhằm đảm bảo đúng tiến độ lộ trình của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quốc Việt

 

Số lần đọc: 753
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan