27.12.2012

 

Kinh tế Hà Nội năm 2012 duy trì tăng trưởng, nhưng thấp hơn kế hoạch và mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,1%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 13,2%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 18,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5,3%.Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn cả năm 2012 tăng 5,1% so cùng kỳ.

Năm 2012, Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội ước năm 2012 đạt 232.658,5 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2011. Đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Ước đạt khoảng 41.348,4 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2011.

Dự kiến năm 2012, Hà Nội cấp phép mới và bổ sung tăng vốn đầu tư cho 283 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký 985 triệu USD (so với năm 2011 bằng 80,6% về số dự án và bằng 51,6% về số vốn đầu tư đăng ký), trong đó: cấp mới 222 dự án với vốn đầu tư đăng ký 775 triệu USD; bổ sung tăng vốn 61 dự án với 210 triệu USD vốn đầu tư đăng ký.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2012 là 15 nghìn doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 83 nghìn tỷ đồng, bằng 90% về số doanh nghiệp và 70% về vốn đăng ký so với năm trước.

Tổng mức và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội dự kiến cả năm 2012 tăng 18,8% so với cùng kỳ, trong đó, bán lẻ tăng 18,3%.

Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng 5,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 6,8% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm 3% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương tăng 2%.

Khách Quốc tế đến Hà Nội trong năm 2012 là 1600,6 nghìn lượt khách, tăng 27,4% so cùng kỳ. Khách nội địa đến Hà Nội đạt 8460,8 nghìn lượt người tăng 8,2% so với năm trước.

So với năm 2011, năm nay khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 39,2%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 38,3%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 39,5%; khối lượng hành khách vận chuyển tăng 39,2%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 38,1%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 39,6%.

Dự kiến, năm 2012 có 828,4 nghìn thuê bao điện thoại thu cước tăng thêm (trong đó có 84,8 nghìn thuê bao điện thoại cố định) tăng 38,6% so với năm 2011. Số thuê bao Internet phát triển mới tăng 39,2% so cùng kỳ, doanh thu viễn thông tăng 49% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Mười Hai năm 2012 tăng 0,26 % so với tháng trước.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn Thành phố  đạt 288,2 nghìn ha, giảm 7,96% so với năm trước. Vụ Đông xuân, tổng diện tích gieo trồng toàn Thành phố đạt 164,4 nghìn ha, giảm 13,03% so cùng kỳ năm trước. Năm 2012, diện tích cây lâu năm trồng được 17,5 nghìn ha, giảm 1,89% so với cùng kỳ.

Diện tích rừng trồng mới ước tính đạt 354 ha, giảm 3,04% so với năm 2011. Sản lượng gỗ khai thác cả năm ước đạt 10.410 m3, tăng 5,91% so với cùng kỳ,

Số cơ sở nuôi trồng thuỷ sản năm 2012 là 17,8 nghìn cơ sở, tăng 5,01% so với cùng kỳ, số cơ sở nuôi mặt nước là 17,5 nghìn cơ sở, tăng 5,20%. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn Thành phố đạt 20,8 nghìn ha, tăng 0,83% so với năm trước. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 70,5 nghìn tấn, tăng 8,47% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng cá 67,8 nghìn tấn, tăng 8,64%.

Ước tính dân số toàn thành phố đến tháng 12 năm 2012 là 6924,7 nghìn người tăng 2,2% so với năm 2011, trong đó dân số thành thị là 2943,5 ngàn người chiếm 42,5% tổng số dân và tăng 2,2% so với năm 2011; dân số nông thôn là 3981,2 nghìn người tăng 2,1%.

Tỷ lệ thất nghiệp năm 2012 là 4,8%, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 7,8%. So với năm 2011 tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,3%. Số lao động được giải quyết việc làm toàn Thành phố là 133 nghìn người, bằng 95% kế hoạch.

Năm 2012, Thành phố đã vận động quĩ đền ơn đáp nghĩa được 46,95 tỷ đồng (đạt 260% kế hoạch); tặng 9850 sổ tiết kiệm cho người có công (đạt 265% kế hoạch); hỗ trợ cho 23 nghìn hộ thoát nghèo, đạt kế hoạch đề ra.

Tính đến năm 2012, toàn Thành phố có 570 xã/phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 98,8%. Đã thanh tra, kiểm tra 6295 lượt cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, kinh doanh thực phẩm; xử lý vi phạm 762 cơ sở, phạt hành chính trên 3 tỷ đồng, đình chỉ hành nghề không phép 129 cơ sở.

Về giáo dục, Thành phố đã triển khai xây mới 22 trường công lập, trong đó có 11 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,5%, tăng 0,4% so với năm 2011 (năm 2011 là 98,1%); tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,1%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến cả năm đạt 138.893 tỷ đồng, bằng 95% dự toán năm, trong đó thu nội địa là 120.543 tỷ đồng, bằng 91,4% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương là 52.028 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên là 30.716 tỷ đồng, vượt 4% dự toán, chi xây dựng cơ bản là 19.042 tỷ đồng, bằng 95% dự toán. Tổng nguồn vốn huy động đến hết tháng Mười hai năm 2012 là 897.646 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm trước.

 

                                                                      

Trích:  Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2012 – Cục Thống kê TP. Hà Nội

Số lần đọc: 1045
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan