Tin nóng
30.08.2017
Chiều ngày 28/8/2017, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và TCTK. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đồng chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc hai cơ quan.
Lãnh đạo 2 cơ quan cùng ký quy chế.

Sự phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Y tế và TCTK đã có một quá trình lâu dài và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều nội dung nhằm đẩy mạnh hoạt động thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin đã được triển khai. Báo cáo, trao đổi thông tin được thực hiện thường xuyên qua các số liệu thống kê  định kỳ. Bộ Y tế đã cung cấp thông tin cho TCTK làm báo cáo tháng, quý, năm về tình hình y tế, cung cấp thông tin biên soạn niên giám thống kê, xây dựng tài khoản y tế Quốc gia… Tuy nhiên, việc ký kết Quy chế lần này đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai cơ quan lên tầm cao mới. Bản Quy chế là sự cam kết chính thức, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thống kê giữa 02 cơ quan. Nội dung phối hợp bao gồm các vấn đề có ý nghĩa thiết thực như công tác xây dựng văn bản pháp lý; thực hiện tổng điều tra và điều tra thống kê; thực hiện các hoạt động chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thống kê; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai công nghệ thông tin kết nối, chia sẻ và trao đổi dữ liệu.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh: “ TCTK cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc nội dung trong Quy chế phối hợp, đồng thời đề nghị Lãnh đạo Bộ cũng chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan của Bộ thực hiện tốt Quy chế. Để thực hiện Quy chế này, các đơn vị của 02 cơ quan cần: (1) Nghiêm chỉnh chấp hành việc chia sẻ đầy đủ các thông tin theo đúng nội dung và đáp ứng yêu cầu về thời gian đã được thống nhất tại Quy chế này; (2) Định kỳ kiểm điểm việc thực hiện quy chế, báo cáo trực tiếp với lãnh đạo hai cơ quan hoặc thông qua đơn vị đầu mối để kịp thời tháo gỡ những bất cập trong quá trình thực hiện, đồng thời cập nhật các nội dung của Quy chế để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của 02 cơ quan trong từng thời kỳ.”

Các đại biểu thống nhất cho rằng, nội dung của Quy chế tương đối toàn diện trên cả hai mặt của hoạt động Thống kê: Phối hợp công tác và chia sẻ thông tin. Nội dung phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê phong phú, toàn diện, liên quan tới nhiều lĩnh vực hoạt động thống kê. Quy chế đã cho phép điều chỉnh linh hoạt nội dung trong quá trình thực hiện, nó có thể được cập nhật hàng năm theo yêu cầu, nhiệm vụ mới của mỗi cơ quan. Vì vậy, thực hiện tốt Quy chế sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê y tế; góp phần gia tăng giá trị số liệu, tiết kiệm nguồn lực Quốc gia và đáp ứng tốt hơn nhu cầu số liệu ngày càng tăng của người dùng tin.

Số lần đọc: 3095
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan