Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.09.2013
Chiều ngày 25/9/2013, Tổng cục Thống kê đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKHĐT) bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo Tổng cục Thống kê (TCTK).

Thành phần tham dự gồm có ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng BKHĐT, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ BKHĐT; Lãnh đạo TCTK; Lãnh đạo các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc TCTK; Chánh Văn phòng Đảng ủy TCTK; Chánh Văn phòng Công đoàn TCTK; Đại diện Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn TNCSHCM cơ quan TCTK.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Trung đã trao Quyết định số 1319/QĐ-BKHĐT ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng BKHĐT về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK nhiệm vụ Quyền Tổng cục trưởng TCTK, BKHĐT kể từ ngày 1/10/2013 cho đến khi có Quyết định mới. Đồng thời, Thứ trưởng BKHĐT cũng đã trao 2 Quyết định số 1316/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng BKHĐT bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh, Vụ trưởng Vụ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, TCTK giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng TCTK - BKHĐT và Quyết định số 1326/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng BKHĐT bổ nhiệm ông Vũ Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTK giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng TCTK - BKHĐT.

Sau khi nhận Quyết định, ông Nguyễn Bích Lâm thay mặt cho 3 ông đã có bài phát biểu cám ơn Ban Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách quan trọng; Lãnh đạo TCTK và cán bộ chủ chốt trong toàn Ngành đã tin tưởng, đồng thời ông cũng đã hứa sẽ làm tốt vai trò của người Lãnh đạo cơ quan, luôn gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đưa Ngành thống kê Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Ông Nguyễn Văn Trung phát biểu tại buổi Lễ
 
Ông Nguyễn Văn Trung trao Quyết định cho ông Nguyễn Bích Lâm
 
Ông Nguyễn Văn Trung trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Bích Lâm
 
Ban Lãnh đạo TCTK trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Bích Lâm
 

Ông Nguyễn Văn Trung trao Quyết định cho ông Phạm Quang Vinh              và ông Vũ Thanh Liêm

 
Ông Nguyễn Văn Trung trao hoa chúc mừng cho ông Phạm Quang Vinh và ông Vũ Thanh Liêm
 
Ban Lãnh đạo TCTK chụp ảnh kỷ niệm
 
Ông Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại buổi Lễ
 
Toàn cảnh buổi Lễ
 
Số lần đọc: 938
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan