Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.06.2015
Ngày 16 tháng 6 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi làm việc với đại diện của tổ chức PARIS 21 (Partnership in Statistics for Development in the 21st Century), bà Millicent Gay Tejada – Điều phối viên Chương trình Châu Á Thái Bình Dương. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện TCTK chủ trì buổi làm việc giữa hai bên. Ngoài ra, còn có sự tham dự của Lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Thống kê.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung giới thiệu về TCTK; Bối cảnh về Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam 2011-2020, tầm nhìn 2030; Giới thiệu PARIS 21 và các chương trình chính của tổ chức.  Sau đó, hai bên cùng thảo luận về: Đề xuất phạm vi đánh giá giữa kỳ; Khái niệm báo cáo quốc gia về hỗ trợ cho Thống kê (CRESS).

Để phát triển CRESS thành bộ công cụ hỗ trợ cho các cơ quan Thống kê và hệ thống Thống kê trong việc lập kế hoạch tốt hơn cho phát triển Thống kê quốc gia, PARIS 21 đang triển khai chương trình thí điểm ở Châu Á với Việt Nam và Phi-li-pin là 2 quốc gia thí điểm. Mục tiêu cuối cùng của CRESS là cải thiện tài chính cho Hệ thống thống kê quốc gia và tăng cường đầu tư thống kê thông qua việc hỗ trợ các nước lập kế hoạch tốt hơn cho phát triển thống kê.

Mục tiêu chính của hoạt động đánh giá giữa kỳ Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là giúp TCTK thiết kế và thực hiện đánh giá giữa kỳ về thực trạng hệ thống Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (NSDS) và trình độ phát triển của NSDS tại thời điểm đánh giá so với bắt đầu thực hiện. PARIS 21 sẽ hỗ trợ nhóm chuyên gia gồm 1 chuyên gia quốc tế và 03 chuyên gia trong nước để giúp TCTK thiết kế và thực hiện đánh giá giữa kỳ.

Số lần đọc: 829
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan