Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.12.2015
Ngày 29/12/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo phổ biến Niên giám thống kê quốc gia năm 2013 chuẩn hóa theo SDMX trên trang Web. Ông Phạm Quang Vinh , Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Thống kê Tổng hợp; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và đại diện thống kê Bộ, ngành.
Hội thảo phổ biến Niên giám thống kê quốc gia

Sau phát biểu khai mạc hội thảo của ông Phạm Quang Vinh, ông Thiều Văn Tiến, chuyên gia tư vấn trong nước đã trình bày báo cáo về chuẩn trao đổi dữ liệu và dữ liệu đặc tả thống kê, giới thiệu sản phẩm phần mềm thử nghiệm phổ biến Niên giám Thống kê quốc gia năm 2013 theo chuẩn SDMX.

Hội thảo đã nghe hai bài phát biểu tham luận của đại biểu đại diện cho thống kê Bộ Thông tin và Truyền thông, thống kê Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhiều ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu tham dự.

Kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đã cảm ơn chuyên gia tư vấn, các đại biểu tham dự Hội thảo và yêu cầu chuyên gia tư vấn và Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo và sản phẩm Phổ biến Niên giám Thống kê quốc gia năm 2013 theo chuẩn SDMX.

Số lần đọc: 2678
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan