27.03.2015
Từ ngày 3-6/3/2015, Kỳ họp chính thức lần thứ 46 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) đã được tổ chức tại New York, Mỹ. Đại diện Thống kê của Việt Nam gồm một số lãnh đạo và chuyên viên của cơ quan Tổng cục Thống kê do ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – làm trưởng đoàn. Trước đó vào ngày 26/2/2015, UNSD cũng đã tổ chức cuộc họp với 11 nước làm thí điểm, trong đó có Việt Nam, để hoàn thiện báo cáo đánh giá cuối cùng của Dự án UNSD/DFID “Nâng cao tính so sánh, tính sẵn có và phổ biến các chỉ tiêu phát triển, bao gồm MDGs”.
ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 15 vấn đề về nghiệp vụ và 17 vấn đề nghiệp vụ khác. Các vấn đề thảo luận và quyết định gồm: (1) Số liệu hỗ trợ Chương trình nghị sự phát triển hậu 2015: aĐo lường sự tiến bộ xã hội rộng hơn ; b) Các vấn đề đang nổi: Cách mạng số liệu; c) Dữ liệu lớn; d) Chương trình chuyển giao về thống kê chính thức; (2) Tổng điều tra dân số và nhà ở; (3) Thống kê tội phạm;  (6) Thống kê tị nạn; (7) Điều tra hộ gia đình; (8) Tài khoản quốc gia; (9) Thống kê thương mại quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế; (10) Tài khoản kinh tế - môi trường; (11) Chương trình so sánh quốc tế; (12) Thống kê nông nghiệp và nông thôn; (13) Thống kê quản trị, hòa bình và an ninh; (14) Các nguyên tắc cơ bản của thống kê chính thức; (15) Sự phát triển thống kê khu vực tại Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê. Các vấn đề thông tin gồm: (1) Thống kê y tế; (2) Thống kê giới; (3) Thống kê hộ tịch và sinh tử; (4) Đăng ký kinh doanh; (5) Thống kê dịch vụ; (6) Thống kê tài chính; (7) Thống kê môi trường; (8) Thống kê các nền kinh tế dưa trên tài nguyên thiên nhiên; (9) Ngày Thống kê Thế giới; (10) Điều phối các chương trình thống kê; (11) Thống kê phát triển con người; (12) Phân loại thống kê quốc tế; (13) Các tiêu chuẩn mở phổ biến nhằm trao đổi và chia sẻ số liệu và dữ liệu đặc tả; (14) Tăng cường năng lực thống kê; (15) Các chỉ tiêu phát triển; (16) Tích hợp thông tin thống kê và không gian địa lý; (17)Theo sát các quyết sách của Đại Hội đồng và Hội đồng Kinh tế và Xã hội.

Số lần đọc: 1025
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan