Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
24.10.2016
Chiều ngày 19/10/2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức Hội thảo khoa học về Dự thảo Đề án thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK chủ trì Hội thảo. Đến dự và chỉ đạo có TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội Thống kê Việt Nam, Khoa Thống kê (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) và một số học viên, trường đại học khác.
TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, TCTK phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK đã trình bày một số nội dung chính của Dự thảo Đề án như: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết xây dựng Đề án (Căn cứ pháp lý, sự cần thiết, nguyên tắc xây dựng Đề án); Nội dung Đề án (Vị trí, chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; đội ngũ công chức; tổ chức thực hiện đề án).

Các đại biểu đưa ra các ý kiến có tính phản biện rất cao về sự cần thiết của Đề án, tên gọi của Cục Thu thập thông tin hay Cục Điều tra thống kê; chức năng, nhiệm vụ chính của Cục chỉ tổ chức thu thập thông tin hay cả thiết kế điều tra và xử lý kết quả điều tra; chức năng, nhiệm vụ của các vụ nghiệp vụ sẽ như thế nào khi có Cục Thu thập thông tin? Viện trưởng Nguyễn Văn Đoàn đã lý giải, làm rõ một số nội dung nói trên và cho rằng qua hội thảo đã thu nhận được nhiều luận cứ quan trọng để hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình Tổng cục trưởng xem xét phê duyệt.

Mạnh Hùng

Số lần đọc: 1083
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan