Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
23.08.2018
Thực hiện theo Quyết định số 02 ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc tiến hành điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐTDS 2019), sáng ngày 21 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Tổng duyệt TĐTDS 2019. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (BCĐTW) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu đến từ UNFPA; các Bộ, Ban Ngành có liên quan; Lãnh đạo và chuyên viên của 4 Cục Thống kê được chọn tổ chức điều tra tổng duyệt; đại diện một số đơn vị thuộc TCTK.

Cuộc Điều tra Tổng duyệt TĐTDS 2019 được tổ chức với mục đích: (1) hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ TĐT và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả TĐTDS 2019; (2) nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc TĐTDS 2019 cho các cán bộ nòng cốt của BCĐTW, BCĐ các Bộ và các địa phương; (3) tổng kết những bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc TĐTDS 2019 vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Điều tra Tổng duyệt là cuộc điều tra chọn mẫu với mẫu được chọn theo phương pháp chuyên gia kết hợp với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Thời điểm Điều tra Tổng duyệt là 0 giờ ngày 01/8/2018. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 5 ngày bắt đầu từ ngày 17/9/2018. Phương pháp thu thập thông tin được sử dụng là phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra tổng duyệt. 04 tỉnh, thành phố đại diện cho các khu vực có điều kiện địa lý kinh tế khác nhau được chọn tổ chức điều tra tổng duyệt gồm: tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ.

Theo chương trình, Hội nghị Tập huấn diễn ra trong 5 ngày từ ngày 21-25/8/2018, tập trung vào các nội dung: Giới thiệu Phương án điều tra, công tác lập bảng kê, nhân khẩu thực tế thường trú; vai trò nhiệm vụ của Điều tra viên, tổ trưởng, ghi phiếu xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, thông tin về thành viên hộ; giới thiệu cách ghi phiếu và thảo luận; hướng dẫn cài đặt chương trình và hướng dẫn điều tra trên thiết bị di động; hướng dẫn sử dụng Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra, cách đưa bảng kê vào cơ sở dữ liệu và thảo luận giải đáp thắc mắc.

Số lần đọc: 1133
Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan