Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
30.03.2016
Chiều ngày 25/03/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố số liệu GDP và lao động việc làm quý I năm 2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham dự có Lãnh đạo TCTK; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện các Bộ, ngành và các cơ quan thông tấn báo chí.
Lãnh đạo TCTK giải đáp câu hỏi của các phóng viên

Tại buổi Họp báo, TCTK đã công bố số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam quý I năm 2016, và số liệu ước tính về lao động việc làm quý I năm 2016.

Đại diện các cơ quan báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá, phân tích của TCTK về tăng trưởng kinh tế của nước ta trong quý I năm 2016 và ảnh hưởng của bối cảnh trong nước đến tình hình kinh tế - xã hội những tháng tiếp theo. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ giải đáp thoả đáng.

Số lần đọc: 3354
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan