Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.02.2017
Sáng ngày 8/2/2017, tại thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Phó Trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) kinh tế trung ương đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra Trung ương, chín đồng chí (09) Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 9 tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và tổ thường trực 63 tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê (TCTK), đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin.
Hội nghị Tổng điều tra cơ sở kinh tế 2017

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau: (1) Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương; (2) Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia; (3) Bổ sung số liệu và cập nhập cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu làm bài tập kiểm tra và thảo luận nội dung các phiếu điều tra cũng như công tác tổ chức, chỉ đạo TĐT.

Thời gian tập huấn TĐT được tổ chức trong 03 ngày từ 8-10/2/2017, đây là Hội nghị tập huấn nghiệp vụ TĐT đầu tiên của Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương nên các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu sẽ là cơ sở để hoàn thiện tài liệu TĐT của Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện cũng như công tác chỉ đạo cuộc TĐT sau này.

Số liệu sơ bộ của TĐT sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2017. Kết quả chính thức sẽ công bố vào quý III năm 2018.

Số lần đọc: 855
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan