Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.12.2014
Ngày 17/12/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo thường niên về Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK , chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành là thành viên tổ công tác liên ngành về GDDS; đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK

Tại Hội thảo, ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp TCTK, Điều phối viên Quốc gia về GDDS, đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Báo cáo nêu rõ (1) các kết quả thực hiện GDDS của Việt Nam năm 2014 cụ thể cho TCTK và các Bộ, ngành; (2) tình hình bổ sung và cập nhật Metadata; (3) một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện GDDS; và (4) kế hoạch thực hiện GDDS trong năm 2015.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có những ý kiến đóng góp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống GDDS..

Bế mạc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đã đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành với cơ quan điều phối của TCTK trong việc thực hiện GDDS, và đề nghị cơ quan điều phối cùng các Bộ, ngành liên quan triển khai các kế hoạch đã đặt ra trong năm 2015. Đồng thời, ông mong muốn IMF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác phổ biến số liệu chung.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu, Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Số lần đọc: 750
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan