Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.10.2016
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (FIRST) do Ngân hàng thế giới tài trợ, ngày 07 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Thống kê đổi mới sáng tạo theo phương pháp luận quốc tế”.
Toàn cảnh hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; đại biểu đại diện của Ban quản lý Dự án FIRST; các chuyên gia quốc tế đến từ Viện Thống kê UNESCO, Trung tâm Thông tin KH&CN Malaysia, Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc. Đến dự Hội thảo còn có đại diện các đơn vị của Tổng cục Thống kê, một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở KH&CN, các Vụ quản lý, các Viện nghiên cứu của các Bộ, ngành, các chuyên gia trong nước và các đại biểu đến từ các doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nhằm trao đổi và học tập phương pháp luận của quốc tế (OECD và UNESCO) trong công tác thống kê đổi mới sáng tạo; cập nhật những phát triển mới nhất của quốc tế trong phương pháp luận điều tra đổi mới sáng tạo; đồng thời thảo luận phương án triển khai thực hiện thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Với mục tiêu nêu trên, các diễn giả và các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nội dung được phản ánh tại Hội thảo, gồm:

- Phương pháp luận chuẩn cho điều tra đổi mới sáng tạo thực hiện ở các nước đang phát triển;

- Kinh nghiệm điều tra đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc, Malayxia;

- Hiện trạng điều tra doanh nghiệp (trong đó có một phần điều tra về KH&CN trong doanh nghiệp) ở Việt Nam;

- Hiện trạng điều tra thống kê KH&CN và yêu cầu về điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam;

- Phương án điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

Có thể nói, Hội thảo là một cơ hội tốt để các đại biểu cùng nhau chia sẻ, học tập kinh nghiệm quốc tế về phương pháp luận, cách thức tổ chức hoạt động thống kê, từ đó cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm thống nhất việc thực hiện công tác thống kê về đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đặc biệt là triển khai và thu thập các số liệu thống kê đổi mới sáng tạo để phục vụ cho công tác quản lý KH&CN.

ĐBH

Số lần đọc: 1036
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan