Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
03.02.2016
Sáng ngày 02/02/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi đón tiếp xã giao bà Astrid Bant - tân Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì buổi đón tiếp. Tham dự có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thống kê Dân số và Lao động thuộc TCTK.
Ông Nguyễn Bích Lâm và Bà Astrid Bant - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chụp hình lưu niệm

Kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực dân số với Việt Nam, UNFPA đã liên tục hỗ trợ kỹ thuật và tài chính thông qua dự án tại các chương trình quốc gia, tạo ra những tiền đề cơ bản cho sự phát triển công tác thống kê dân số của Việt Nam. Các hoạt động cơ bản đánh dấu sự hỗ trợ hiệu quả của UNFPA đối với ngành thống kê trong thời gian qua tập trung vào ba lĩnh vực chủ yếu: (1) Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở; (2) Hỗ trợ nâng cao năng lực nguồn nhân lực; (3) Hỗ trợ nâng cao năng lực thu thập, sử dụng và công bố số liệu các cuộc điều tra. Giai đoạn 2012 – 2016, UNFPA tiếp tục hỗ trợ TCTK trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Bích Lâm đã bày tỏ sự vui mừng vì mối quan hệ giữa hai cơ quan UNFPA và TCTK ngày càng gắn bó, tốt đẹp. Ông hi vọng bà Astrid Bant trên cương vị trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ, hợp tác, phối hợp với TCTK và chúc bà hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam. Đồng thời, ông cũng thay mặt TCTK đề xuất chương trình hợp tác giai đoạn 2017 – 2020 giữa TCTK và UNFPA như sau: (1) Hỗ trợ một số hoạt động trong triển khai thi hành Luật Thống kê 2015; (2) Hỗ trợ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019; (3) Hỗ trợ việc hoàn thiện xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam, trước mắt là các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực dân số và nhà ở; (4) Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; (5) Hỗ trợ nâng cao năng lực của cán bộ thống kê Việt Nam.

Bà Astrid Bant, tân Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cũng đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của TCTK, và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính cũng như đào tạo nhân lực cho thống kê Việt Nam trong thời gian tới.

Số lần đọc: 2434
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan