Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
26.11.2015
Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ban quản lý Dự án TF013772 đã tổ chức Hội thảo Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế-xã hội của Việt Nam cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB). Tham dự Hội thảo có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Giám đốc Dự án TF013772 phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo; ông Lê Đình Ký - chuyên gia tư vấn; đại diện một số tổ chức quốc tế như WB, FAO, Đại sứ quán Hà Lan và lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe ông Lê Đình Ký giới thiệu về Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế-xã hội của Việt Nam cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Quy trình cung cấp thông tin gồm 7 bước: (1) Tiếp nhận yêu cầu; (2) Phân tích yêu cầu; (3) Đề xuất xử lý; (4) Phê duyệt đề xuất; (5) Triển khai thực hiện; (6) Kiểm tra, tổng hợp số liệu gửi các tổ chức quốc tế; (7) Phản hồi của tổ chức quốc tế. Tiếp sau đó là bài tham luận của Vụ Thống kê Tổng hợp.

Trên cơ sở nội dung do các chuyên gia đã trình bày, ý kiến của các đại biểu tham dự đều thống nhất về việc xây dựng một quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế-xã hội của Việt Nam cho nước ngoài và các tổ chức quốc tế là rất cần thiết nhằm nâng cao hơn khả năng tiếp cận với số liệu thống kê của Việt Nam cho các tổ chức quốc tế, và cũng đưa ra nhiều ý kiến góp ý nhằm khi đưa vào thực thi quy trình này sẽ đem lại hiệu quả cao.

Kết thúc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh đánh giá cao vai trò của chuyên gia, cũng như ghi nhận ý kiến góp ý từ các vị đại biểu và giao Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế phối hợp với nhóm chuyên gia xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện quy trình này.

Số lần đọc: 2025
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan