Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.07.2015
Trong các ngày 9-10/7/2015, tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công tác Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin năm 2015. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc cơ quan TCTK; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác phương pháp chế độ và công nghệ thông tin của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại diện công ty Mitec, công ty FPT, công ty Cổ phần MISA, Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel).

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, hội nghị đã nghe đại diện Vụ Phương pháp chế độ và CNTT trình bày: (1) Báo cáo tổng kết công tác phương pháp chế độ thống kê và công tác ứng dụng, phát triển CNTT ngành Thống kê, kết quả thực hiện chương trình ứng dụng phát triển CNTT trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2011-2015; (2) Báo cáo Tổng kết đề án 312; (3) Giới thiệu tổng quan kiến trúc tổng thể Tổng cục Thống kê và Hệ thống CNTT mới của Ngành; (4) Giới thiệu về dự thảo quy định chung về quản lý, vận hành hệ thống CNTT ngành Thống kê, dự thảo quy chế quản lý và vận hành hệ thống phần mềm SSIC-SH.

Hội nghị cũng được nghe hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm chuyên ngành do 3 Trung tâm tin học thống kê khu vực I,II,III, và Cục Thống kê Bình Thuận phát triển. Cũng tại Hội nghị công ty Mitec đã giới thiệu của về các chức năng và vận hành phần mềm nhập tin trực tuyến (SSIC), công ty FPT giới thiệu về các chức năng và vận hành phần mềm SH, Metadata và Portal, Tập đoàn Viettel giới thiệu về công nghệ mới áp dụng trong điều tra thống kê, Công ty Cổ phần MISA giới thiệu hệ thống quản lý tài chính và tài sản công.

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình bày. Sau phần thảo luận, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã phát biểu đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thống kê.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục Trưởng TCTK đã có bài phát biểu tổng kết hội nghị, đánh giá chung kết quả đã đạt được của toàn ngành trong công tác phương pháp chế độ, công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 và nêu lên các định hướng trong công tác phương pháp chế độ và phát triển công nghệ thông tin của toàn ngành trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả.

Số lần đọc: 941
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan