Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.12.2014
Sáng 03/12/2014 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo và trao đổi về ý nghĩa, phương pháp tính một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tham dự Hội nghị, về phía Văn phòng trung ương Đảng có đồng chí Bùi Văn Thạch – Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo, chuyên viên một số vụ thuộc Văn phòng trung ương Đảng tại Hà Nội; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên văn phòng Trung ương Đảng khu vực phía Nam và miền Trung tham gia tại 2 điểm cầu là Cục Quản trị T78 (TP. Hồ Chí Minh) và Cục quản trị T26 (TP. Đà Nẵng). Về phía Tổng cục Thống kê có đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cùng đại diện lãnh đạo một số vụ nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê.
Đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị 

Văn phòng Trung ương Đảng với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính… Vì vậy, việc  nắm rõ và cập nhật về khái niệm, cách tính, cách khai thác và sử dụng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng Trung ương Đảng.

Với mục đích Báo cáo và trao đổi về ý nghĩa, phương pháp tính một số chỉ tiêu  kinh tế - xã  hội chủ yếu, Hội Nghị đã dành phần lớn thời gian để nghe đồng chí Nguyễn Bích Lâm, một trong những chuyên gia đầu ngành về Thống kê diễn giải một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng như: Tổng sản phẩm trong nước, thu nhập quốc gia khả dụng, chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số giá… Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các vụ nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê đã giải đáp thỏa đáng những câu hỏi của các đại biểu về cách sử dụng cũng như tính chính xác của số liệu thống kê. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bích Lâm khẳng định: Chất lượng số liệu thống kê phụ thuộc vào 3 nhân tố: người cung cấp thông tin, người sản xuất thông tin và người sử dụng thông tin. Do những hạn chế về điều kiện kinh tế, khoa học kỹ thuật, trình độ, nhận thức của người dân về khai báo thông tin thống kê; hạn chế của nguồn nhân lực thống kê; và việc chưa nắm rõ cách sử dụng thông tin thống kê dẫn tới một số vấn đề còn tồn tại trong việc sản xuất và sử dụng thông tin thống kê. Tuy nhiên, ngành thống kê đã và đang nỗ lực hoàn thiện, đảm bảo thông tin thống kê phù hợp với phương pháp luận quốc tế; cung cấp số liệu thống kê kịp thời chính xác phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch đã cám ơn sự hợp tác của Tổng cục Thống kê và khẳng định đây là cơ hội quí để nâng cao hơn nữa kiến thức kinh tế vĩ mô của cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, giúp hiểu rõ về cách tính, cách sử dụng cũng như tính hợp pháp của số liệu thống kê từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu tham mưu, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Số lần đọc: 1321
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan