Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
26.04.2014
Thực hiện Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Chương trình chuyên viên) và được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, trong 02 ngày (từ 21-22/4/2014, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Cục Thống kê Hoà Bình tổ chức chuyến đi thực tế tại tỉnh Hoà Bình cho các học viên của Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Lớp 2_năm 2014). Học viên của Lớp Bồi dưỡng này chủ yếu đến từ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Cục Thống kê Hoà Bình đã nhiệt tình đón tiếp các học viên của Lớp học. Ông Bùi Văn Mức, Cục trưởng Cục Thống kê Hoà Bình trình bày Chuyên đề “Kinh nghiệm quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”, nhằm giúp các học viên nắm vững kiến thức thực tế về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng; quản lý thống kê theo ngành dọc và theo ngành ngang (theo lãnh thổ); những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Những kiến thức thực tế này sẽ rất có ích đối với các học viên của lớp học. Ngoài ra, các học viên của Lớp học còn tổ chức dâng hương Tượng đài Bác Hồ, viếng các bác, cô, chú đã hy sinh vì công trình Thuỷ điện Sông Đà; tổ chức giao lưu văn nghệ với các công chức Cục Thống kê Hoà Bình.

Thay mặt Viện KHTK và lớp học, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trưởng đoàn đã cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể công chức Cục Thống kê Hoà Bình đã nhiệt tình phối hợp tổ chức chuyến đi khảo sát thực tế của lớp học thành công. Chuyến khảo sát thực tế này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các học viên của Lớp bồi dưỡng QLNN (Lớp 2_2014) và công chức, viên chức của Cục Thống kê Hoà Bình và Viện KHTK.

 

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, (trưởng đoàn)

Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế tại tỉnh Hoà Bình.

Dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Đoàn Dũng

 

Số lần đọc: 1199
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan