Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
06.04.2015
Nhằm đảm bảo các mục tiêu và chương trình của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Thủ tướng phê duyệt tại QĐ số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011) được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Sáng ngày 27/03/2015, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức buổi tập huấn Hướng dẫn sử dụng Phần mềm theo dõi thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. Thành phần tham dự bao gồm: nhóm theo dõi thực hiện Chiến lược của Viện KHTK, nhóm CNTT của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I và các thành viên trong tổ thực hiện chiến lược của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK). Ths. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, chủ trì buổi Tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Ths. Nguyễn Văn Đoàn đã khái quát về tình hình theo dõi thực hiện Chiến lược Thống kê của các Vụ chuyên ngành, các cơ quan trực thuộc TCTK, các Bộ, ban, ngành khác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và sự cần thiết của Phần mềm theo dõi thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

Thay mặt nhóm theo dõi thực hiện Chiến lược, ông Đinh Bá Hiến, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê, Viện KHTK đã giới thiệu một cách tổng quan về Phần mềm theo dõi thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê, các tính năng và cách sử dụng các tiện ích trên Phần mềm. Để tiến hành tập huấn cho các các thành viên trong tổ thực hiện chiến lược của các đơn vị, các hoạt động thử nghiệm như gửi báo cáo thực hiện chiến lược được hướng dẫn trực tiếp bằng Phần mềm của các đơn vị khác nhau, các chuyên viên thực hành gửi báo cáo trực tiếp của đơn vị mình trên phần mềm. Trong thời gian thảo luận, Ông Nguyễn Văn Đoàn và nhóm theo dõi đã trực tiếp trả lời các câu hỏi tập trung vào các vấn đề như: thêm các hoạt động phát sinh mà không có sẵn trong danh mục, cách sửa báo cáo sau khi đã duyệt, gửi các thắc mắc và câu hỏi cho nhóm như thế nào…

Kết thúc buổi tập huấn, Ths. Nguyễn Văn Đoàn đánh giá cao vai trò và nỗ lực của các thành viên trong nhóm thực hiện Phần mềm, đồng thời khẳng định sẽ sớm hoàn thiện Phần mềm theo dõi thực hiện Chiến lược từ các góp ý bổ sung để nhanh chóng đưa Phần mềm vào sử dụng.

Vương Thanh

Số lần đọc: 943
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan